top of page
NATIONAAL MUiSEUM

MISSIE EN VISIE

NATIONAAL MUiSEUM streeft naar erkenning en begrip van mensen via miniatuurkunst. Waar een klein land als Nederland groot mee geworden is, de kunsten. NATIONAAL MUiSEUM toont niet alleen miniatuur muizen, maar tracht ook erkenning te krijgen voor de waarde van de deelnemer uit het heden en verleden, met aandacht voor alle aspecten van de deelnemers.

 

NATIONAAL MUiSEUM wil het begrip voor elkaar vergroten door kunst en samenleving met elkaar te verbinden. Via een miniatuur wil het NATIONAAL MUiSEUM een belangrijke bijdrage leveren aan het begrip en respect voor elkaar, gebaseerd op de kernwaarden van onderzoek, ontdekkingen, delen, ontmoetingen en samenwerking.

Het initiatief is ontstaan na de financiële banken crisis in 2008. De filosofie is: door middel van een kleine footprint van de deelnemer(ster) vertonen wie is wie (who is who) in kunstminnend Nederland. We willen door middel van een grote collectie een brede doelgroep (jong en oud zowel particulier als zakelijk) aanspreken. Het NATIONAAL MUiSEUM is een nieuw en uniek conceptueel museum in ontwikkeling. Het stelt zich ten doel een representatief overzicht te tonen van hedendaagse creatieve beroepen van de Nederlandse nationaliteit (o.a. beeldend kunstenaars, beeldhouwers, cartoonisten, conceptueel kunstenaars, illustratoren, karikaturisten, kunstfotografen, politiek tekenaars).

 

In een museum draait het om de collectie/deelnemers. Vandaar dat we eerst werken aan een museumwaardige collectie. In het ingebrachte werk is het enige dat vaststaat het onderwerp (een muis) en het kleine formaat 7 cm bij 7 cm, geen Nachtwacht formaat. Uiteraard geldt dit formaat ook voor de 3D kunst, in de 3 Dimensionale ruimte van 7 cm bij 7 cm bij 7 cm, exclusief staart, een uitdaging van formaat!. De collectie zal doorgroeien naar een zeldzame en spraakmakende collectie.

Een museum platform is een sterk marketing middel voor hedendaagse professionals. Tevens is het een eer en erkenning om in een museum te vinden te zijn. Het doel hiervan is uiteraard om meer zichtbaarheid te krijgen voor hun hele oeuvre. De muis is als het ware een springplankje hiervoor en dit wordt ook de missie van het museum.

*

MISSION UND VISION

Das NATIONAL MUiSEUM strebt nach Erkennung und Verständnis von Miniaturkunst. Ein kleines Land wie die Niederlande hat einen guten Ruf in den Künsten. Das NATIONAL MUiSEUM will das Publikum Anerkennung für das Kleine mitgeben.

 

NATIONAL MUiSEUM steht im Zentrum der Gesellschaft und verbindet so Menschen miteinander. Mit der Miniaturkunst als Symbol für das Kleine, will das Museum das Respekt für einander und das Kleine an sich vergrößern. Dieser Prozess läuft über Forschung, Entdeckung, Begegnung und Zusammenarbeit.

 

Die Initiative entstand während der Finanzkrise in 2008. Die Idee ist mittels eines kleinen, repräsentativen Kunstwerkes der Künstler, das Gesamtwerk der Künstler anzudeuten. Da die umfangreiche Sammlung für jung und alt überraschend ist, glauben wir ein breites Publikum interessieren zu können. Das NATIONAL MUiSEUM ist einzigartig in seiner Art und wird sich während seiner Entwicklung innovierend verhalten. Die Sammlung gibt die Besucher eine repräsentative Übersicht der verschiedenen Kunstkategorien der Niederlande, wie bildende Künstler, Bildhauer, Cartoonisten, konzeptuelle Künstler, Illustratoren, Karikaturisten, Fotografen und politische Zeichner.

 

Das Museum besteht durch seine Sammlung – wir erweitern unsere Sammlung jeden Tag. Das Thema der Kollektion ist der Maus. Jedes Kunstwerk wird auf einem Format von 7 bei 7 cm gemacht, kein Nachtwacht-format. Auch plastische Kunstwerke müssen in einem Raum von 7 bei 7 bei 7 cm passen, inklusiv Schwanz. Diese Sammlung wird einzigartig und unvergleichbar in seiner Art.

 

Das Museum wird zu einer Bühne für professionelle Künstler, auf der sie anerkannt werden. Das Ziel ist Wertschätzung für das ganze Oeuvre der Künstler zu kreieren. Der Maus im NATIONAL MUiSEUM ist der erste Schritt zu dieser Anerkennung.

*

MISSION AND VISION

NATIONAAL MUiSEUM strives to find recognition and understanding for miniature art. A little country as the Netherlands has become big by its art. The NATIONAAL MUiSEUM not only shows the beauty of miniature art, she also tries to enlarge the respect of the visitors for the artists.

The goal of the NATIONAAL MUiSEUM is to increase the understanding for each other by linking art to society, doing this via miniature paintings and sculptures. This respect is built on the values of research, discovery, sharing, meeting and collaboration.

The idea was launched after the financial crisis of 2008. The philosophy behind the museum is to function as a map. On the map artists give a little hint of their art oeuvre. Besides that, the map functions as a representative overview of all the Dutch art disciplines. For example, visual artists, sculptors, cartoonists, conceptual artists, illustrators, caricaturists, photographers and political orientated drawers. With a big collection of art works we’ll be able to interest a big and varied audience, young and old. The museum is still developing itself to become a unique conceptual museum.

A museum is a museum as soon as it has a good collection. For that reason, we keep collecting art works until we have a big, high-quality collection. With that collection we’ll be able to start a real museum. The only criteria for a piece of art is the focus on the mouse and the size of 7 by 7 cm. This size counts for every discipline, making it 7 by 7 by 7, excluding the tale, for sculptors. The smallness of the art work is a real challenge. Because of its size and its theme, the collection is unique and interesting.

The museum as an institution is an important platform and a good marketing strategy for artists. Besides that, it is an honour and a way of recognition to have your work represented in a museum. The small mouse should function as this recognition for the whole oeuvre. The mouse is a symbolical way to get in touch with the artists. The NATIONAAL MUiSEUM feels it as her task to give artists this chance.

Over de hoofdmissie van het NATIONAAL MUiSEUM

Is een museum in ontwikkeling, dat zich onder andere ten doel stelt voor het nationale en internationale publiek een representatief overzicht te tonen van hedendaagse Nederlandse kunstenaars. Het onderwerp/thema is de muis door de ogen van de deelnemers.

 

Het museum - Het Nationaal Muiseum- bewaart, beheert, conserveert, restaureert, onderzoekt wetenschappelijk, bewerkt, verzamelt, presenteert en toegankelijk maakt kunstwerkjes toegankelijk.

® 

266px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.png
bottom of page